Pääkirjoitus: Konsultti hei, töitä myös tänne!

Pääkirjoitus

MYYRMÄKI on monin tavoin ajankohtainen. Odotukset ovat korkealla ja ilmassa on tuntunut positiivisia väreitä. Asioita on tapahtumassa. Vanhoja suuria toimistokiinteistöjä, kuten Myyrmäentie 2, puretaan ja tilalle on tulossa uusia asuinrakennuksia. Asuntotuotannon uskotaan pysyvän hyvällä tasolla ja siksi ennusteissa Myyrmäen asukasmäärän odotetaan ylittävän 25000 vuonna 2030.

Asukasmäärän kasvu on luonnollisesti positiivista, sillä yleensä palvelut säilyvät ja kehittyvät, kun alueella on riittävästi asukkaita. Näiltä osin siis kaupunginosamme tulevaisuus näyttäisi hyvältä.

YKSI ISO PEIKKO kuitenkin vaanii ja on vaaninut Myyrmäkeä jo viimeisen vuosikymmenen. Se on työpaikat ja työpaikkakehitys. Vuonna 2007 täällä oli yli 6000 työpaikkaa. Nyt, yli kymmenen vuotta jatkuneen laskun jälkeen, jäljellä on noin 4 500 ja verottajan lähdön jälkeen enää 4 000 työpaikkaa. Tämä kehitys pitää katkaista.

Ongelmaa ei ratkaista pelkästään paikallisesti, vaan se voidaan korjata vain kaupungin tasoisilla strategisilla ja poliittisilla päätöksillä.

Myyrmäen kaavarungon hyväksymisen yhteydessä viime huhtikuun lopulla kaupunginhallitus päättikin teettää suunnitelman siitä, miten Myyrmäessä lisätään työpaikkojen määrää. Näin syntyi ”Vireät keskustat Myyrmäki ja Tikkurila” -selvitystyö, jonka Vantaa on tilannut Gaia Consulting Oy:ltä. Työssä on lisäksi tarkoitus selvittää, miten vahvistaa kaupunginosan elävyyttä ja toiminnallista monimuotoisuutta. Työn painopiste on vastata kaupunginhallituksen kysymykseen siitä, miten työpaikkojen määrää näissä keskustoissa lisätään.

MYYRMÄEN OLETUSSKENAARIOISSA ennustetaan tulevan asukasmäärän kasvua niin suureksi, että nykyisellä rakentamistahdilla tavoitetta on vaikea saavuttaa, vaikka alue nähdäänkin uusia asukkaita houkuttelevaksi. Työpaikkakehitys taas todetaan maltilliseksi, siis vähäiseksi.

Kaupunkikuvaa pidetään elävänä mutta samalla todetaan: “Pääkonttorien toimistotyöpaikat keskittyvät ympäröiviin kaupunginosiin ja Aviapolikseen”. Tässä, ainakin minulle, heräsi kysymys, miksi elävä kaupunkikeskus ei houkuttaisi pääkonttoreita? Mikä tekee Aviapoliksen tai Tikkurilan Myyrmäkeä houkuttelevammaksi?

Myyrmäen visiossa nähdään mahdollisuuksia startup-kulttuurille ja cleantech-yrityksille sekä kasvavalle etätyölle ja coworking-tilojen lisääntymiselle. Varmasti suunta on oikea ja nämä ovat kaupunginosamme mahdollisuuksia. Mutta riittääkö tämä lisäämään työpaikkoja? Ja syntyykö coworking-tiloja laajemmin, mikäli alueelta puuttuvat coworking-työläisiä ruokkivat ”ankkuriyritykset”? 

KEHITYKSEN KANNALTA lähtökohtana tulee olla Myyrmäen alueen työpaikkojen todellinen lisääntyminen. Ei voi olla niin, että työpaikkalisäykseksi määritellään skenaariossa esitetyllä tavalla entisen tason säilyttäminen, siis 2000 uutta työpaikkaa ”menetettyjen tilalle” kuin korkeintaan ensimmäiseksi askeleeksi. Konkreettisuutta tarvitaan.

Kun Myyrmäen alueen kehittämisen painopisteenä tuntuu olevan ”alueen elävöittäminen”, todetaan Tikkurilan osalta: ”Laaditaan Tikkurilalle invest-in-kampanja, jolla houkutellaan alueelle määriteltyjen fokusalueiden yrityksiä sekä yksityisiä koulutuksen tarjoajia (esim. koodari- tai business- koulut). Tavoite: 1500-2000 työpaikkaa.”

Nämä toimenpiteet voitaisiin toteuttaa myös Myyrmäessä. Tällaista konkretiaa, jossa on selkeät ja kunnianhimoiset tavoitteet, tarvitaan täälläkin ja myös aitoa panostusta kehittämiseen. Olkoon se sitten in- vest-in-kampanja tai vastaava, mutta jotakin enemmän kuin ”elävöittäminen”.

KOKO VANTAAN ETU on eri kaupunginosien tasapainoinen kehittäminen. Tässä kannattaa hyödyntää niiden omaleimaisuutta ja vahvuuksia. Totta kai tämä on haaste, mutta se on myös tahtokysymys ja mitä suurimmassa määrin politiikkaa.

Nyt kun näitä kehittämissuunnitelmia tehdään, toivon, että kaupungin päätöksenteossa on rohkeutta olla realistinen ja tasapuolinen ja myös Myyrmäkeen panostetaan aidosti. Kaupunginosamme kehittäminen ja sen elinvoimaisuuden säilyttäminen on hyvin tärkeä asia. Olemme taas tulevaisuuden kynnyksellä ja haluamme, että ne ajatukset ja ideat, joita täällä asukkailla on, pääsevät myös tulevissa suunnitelmissa esille.

PS. Tämä on viimeinen vuoden 2019 lehtemme, joten toimituksemme toivottaa kaikille lukijoillemme ja ystävillemme hyvää joulua ja menestyksekästä uutta vuotta!

 

Nayttokuva-2019-5-31-kello-82932